SHABBAT SHALOM - Parashat Miketz - Rosh Chodesh - Chanuka שבת שלום - פרשת מקץ - ראש חודש - חנוכה
Friday (Erev Shabbat Chanuka): יום ו' (ערב שבת חנוכה):
Shacharit 6:30, 8:10
מנין הנוער ב8:40 ברמת שלום
Youth minyan at 8:40 in Ramat Shalom
שחרית:
Mincha Gedola 13:30 מנחה גדולה:
Shabbat: שבת:
Candle Lighting: 16:16 הדלקת נרות:
Mincha & Kabbalat Shabbat: 16:15 מנחה וקבלת שבת:
Shacharit: 6:35, 8:30 שחרית:
Sof Zeman Keriat Shema (GR"A): 9:00 סוף זמן ק"ש (גר"א):
Mincha: 13:30, 15:45 מנחה:
Arvit: 17:06 ערבית:
Motzaei Shabbat: 17:16 מוצאי שבת:
Weekday Tefillot: תפילות ימי חול:
Shacharit - Sun (Rosh Chodesh/Chanuka): 6:15, 8:40 שחרית - יום א' (ראש חודש/חנוכה):
Shacharit - Mon (Chanuka): 6:20, 8:40 שחרית - יום ב' (חנוכה):
Shacharit - Tue, Wed: 6:30 שחרית - יום ג', ד':
Shacharit - Thu: 6:20 שחרית - יום ה':
Shacharit - Fri: 6:30, 8:10 שחרית - יום ו' (חנוכה):
Arvit: 20:30 ערבית:
Announcements:
 • Mazal tov to Shalva and Ross Fleischman on the engagement of Binyamin to Shai-Li Maor from Rishon Lezion.
  !שתזכו לבנות בית נאמן בישראל

 • Communal Kiddush
  Kehillat Ahavat Tzion invites the entire Kehilla to a Kiddush on Shabbat Chanukah to welcome new faces and give thanks to all our volunteers.

  The Kiddush has been generously sponsored by the following families:
  • Bar Levav
  • Gluck
  • Herrmann
  • Poss

 • The calendar for the month of Tevet is now available on the Kehilla website.
 • Available Now! 'The Hitchhiker's Guide to Cancer' by Yonatan Emmett
  "Cancer, alternatively known by its technical name - 'that thing that happens to other people' - is no laughing matter; life, on the other hand - 'that thing that happens to most people' certainly is". These opening words of my recently published memoir set the tone for the inspirational, insightful and hilarious portrayal of my cancer journey, one that started just as we joined the KAT community five years ago.
  It has been described as a moving and laugh-out-loud book, and not just by me. Beware of reading in public places.

  Available in print (recommended. Contact the Emmetts at 0502105503)

  Or in eBook form:
  Get it at Lulu.com http://www.lulu.com/shop/jonathan-s-emmett/the-hitchhikers-guide-to-cancer/ebook/product-23778311.html
  Get it at the iBookstore (US only) https://itunes.apple.com/us/book/the-hitchhikers-guide-to-cancer/id1434483081?mt=11
  Get it at Barnes & Noble Nook https://www.barnesandnoble.com/w/the-hitchhikers-guide-to-cancer-jonathan-s-emmett/1129508202?ean=9780359051540
הודעות:
 • מזל טוב לשלוה ורוס פליישמן לרגל האירוסין של בנימין עם שי-לי מאור מראשון לציון.
  שתזכו לבנות בית נאמן בישראל!

 • קידוש קהילתי
  קהילת אהבת ציון מזמינה את כל הקהילה לקידוש בשבת חנוכה כדי לקבל פנים חדשות ולהודות לכל צוות המתנדבים שלנו.

  הקידוש נתרם בחסותן הנדיבה של המשפחות הבאות:
  • בר לבב
  • גלוק
  • הרמן
  • פאס

 • הלוח לחודש טבת נמצא עכשיו באתר הקהילה.
 • זמין עכשיו! "מדריך הטרמפיסט לסרטן" מאת יונתן אמת
  "סרטן, או בשמו החלופי- 'הדבר שקורה לאנשים אחרים'- הוא לא דבר מצחיק. החיים, לעומת זאת – 'הדבר שקורה לרוב האנשים', בהחלט מצחיקים".
  דברי פתיחה אלה, מתוך זיכרונותיי שפורסמו לאחרונה, קובעים את הטון לתיאור ההשראה, התובנה והצחוקים של מסע הסרטן שלי שהתחיל בדיוק כשהצטרפנו לקהילת אהבת ציון לפני חמש שנים.
  אנשים שקראו את הספר תיארו אותו כספר מרגש, ושגורם לצחוק בקול רם. היזהרו מקריאה במקומות ציבוריים.
  ניתן לרכוש את הספר בדפוס (מומלץ - נא ליצור  קשר עם משפחת אמת 0502105503)
  הספר באנגלית.
  או בגרסה אלקטרונית:
  Lulu.com -http://www.lulu.com/shop/jonathan-s-emmett/the-hitchhikers-guide-to-cancer/ebook/product-23778311.html
  iBookstore (רק בארה"ב) https://itunes.apple.com/us/book/the-hitchhikers-guide-to-cancer/id1434483081?mt=11
  Barnes & Noble Nook https://www.barnesandnoble.com/w/the-hitchhikers-guide-to-cancer-jonathan-s-emmett/1129508202?ean=9780359051540
Regular Shiurim:
 • Tefillat Yeladim
  In the annexe on Shabbat morning at 10:00 (access from the car park)
  All kids are welcome from Gan trom trom chova until Kita bet.
 • Shiur on Sefer Chafetz Chaim - Shabbat morning after the early minyan
 • Halacha shiur given by the Rav, Shabbat morning, after the second minyan
 • Parshat HaShavua shiur - For older children 
  Shabbat morning, after the second minyan - boys (grades 5 and up) in the Beit Midrash, girls (grades 7 to 9) in the new annex, youth (grade 9 and up) outside Park Center.
 • Daf Yomi shiur, Shabbat afternoon, 30 minutes before mincha
 • Limmud Horim Viyladim
  Motzaei Shabbat at 18:15.
 • Parashat Hashavua with the pages of Nechama Leibowitz for Women
  Women of the kehilla are invited to learn Parashat Hashavua with the pages of Nechama Leibowitz led by Sherri Saperstein in the Beit Midrash on Shabbat at 15:45. The learning will be in Hebrew.
 • Inyanei D'yoma shiur, with R' Eli Duker
  After mincha on Shabbat.
 • Parashat Hashavua Shiur
  For men and women led by Jeremy Finn, Sunday nights 20:45.
 • Weekly Nach Shiur for Women
  The shiurim are given by Liz Frogel in English
  The shiurim take place on Monday evenings at 20:30 in the Beit Midrash.
  For enquiries about the shiur, please contact Naomi Barnett 054-468-4788.
 • Halacha Shiur
  For men, given by Rav Elyada Goldvicht, Tuesday nights 20:45 after Arvit
 • Gemara Shiur 
  For men, given by Jeremy Finn, Wednesday nights at 20:45 after Arvit
 • Mishmar for Men
  Learning with chavrutot, Thursday evenings at 20:45 after Arvit.
  For details contact Mark Wellins or Eli Davids.
שיעורים קבועים:
 • תפילת ילדים
  בשבת בבוקר בנספח (הכניסה דרך החניה) בשעה 10:00.
  ילדים מטרום טרום חובה עד כיתה ב' מוזמנים בשמחה.
 • שיעור בספר חפץ חיים - שבת בבוקר, אחרי המנין הראשון
 • שיעור בהלכה מפי הרב, שבת בבוקר, מיד לאחר מניין השני
 • שיעור בפרשת השבוע - מיועד לילדים 
  שבת בבוקר, מיד לאחר מניין שני - בנים (מכיתות ה' ומעלה) בבית המדרש, בנות (מכיתה ז' עד ט') בנספח החדש, נוער (כיתה ט' ומעלה) ליד הפארק סנטר
 • שיעור בדף היומי, שבת,30 דקות לפני מנחה.
 • לימוד הורים וילדים
  במוצאי שבת, בשעה 18:15.
 • לימוד פרשת השבוע לנשים עם הגיליונות של נחמה ליבוביץ
  נשות הקהילה מוזמנות ללמוד את פרשת השבוע עם הגיליונות של נחמה ליבוביץ, בהנחיית שרי ספירשטיין.
  שבת בשעה: 15:45 בבית המדרש.
  הלימוד יתנהל בעברית.
 • שיעור בענייני דיומא, מפי ר' עלי דוקר
  שבת, אחרי מנחה.
 • שיעור בפרשת השבוע
  לנשים וגברים מפי ג'רמי פין, יום א' 20:45.
 • שיעור שבועי בנ"ך לנשים 
  השיעורים מפי ליז פרוגל באנגלית .
  השיעור מתקיים ביום ב' בשעה 20:30 בבית המדרש.
  לפרטים אפשר ליצור קשר עם נעמי ברנט 054-468-4788.
 • שיעור בהלכה
  לגברים מפי הרב אלידע גולדוויכט, יום ג' 20:45 אחרי ערבית.
 • שיעור בגמרא
  לגברים מפי ג'רמי פין, יום ד' 20:45 אחרי ערבית.
 • משמר לגברים
  לימוד בחברותות, יום ה' אחרי ערבית.
  פרטים נא ליצור קשר עם מרק וולינס או אלי דווידס.
Chessed representative:
Sara Wolf - 054-450-0963
נציגת חסד:
שרה וולף - 054-450-0963
Upcoming Birthdays
Mazal Tov to:
Lehava Rosenfield  (9)
Ayelet Levin (11)
Talya Jacobson (6)
Aviel Rosenberg (5)

ימי הולדת בזמן הקרוב:
מזל טוב ל:
להבה רוזנפלד (9)
איילת לוין (11)
טליה ג'קובסון (6)
אביאל רוזנברג (5)