קהילת אהבת ציון
KEHILLAT AHAVAT TZION

Schedule for Pesach 5779 
לוח זמנים לפסח תשע"ט
Thursday, Nissan 13  (Bedikat Chametz in the evening) יום ה', י"ג ניסן (בדיקת חמץ בערב)
Arvit: 19:40 ערבית:
Friday, Nissan 14 - Erev Pesach, Taanit Bechorot: יום ו', י"ד ניסן - ערב פסח, תענית בכורות:
Shacharit and Siyum Masechet: 7:00, 8:10 שחרית וסיום:
Finish eating chametz by: 9:58 סוף אכילת חמץ:
Finish Biur Chametz by: 11:19 סוף זמן ביעור חמץ:
Pesach - 1st Day (Shabbat): פסח - חג ראשון (שבת):
Candle Lighting: 18:52 הדלקת נרות:
Mincha & Arvit: 19:00 מנחה וערבית:
Chatzot HaLayla: 00:39 חצות הלילה:
Shacharit: 6:45, 8:45 שחרית:
Mincha: 18:00 מנחה:
Arvit Motzei Chag: 19:50 ערבית מוצאי חג:
Chol HaMoed: חול המועד:
Shacharit: 7:00, 8:10 שחרית:
Arvit (Sun-Wed): 20:30 ערבית (יום א'-ד'):
(Eruv Tavshilin on Erev Shevii Shel Pesach) (עירוב תבשילין בערב שביעי של פסח)
Pesach - 7th Day : שביעי של פסח:
Candle Lighting: 18:56 הדלקת נרות:
Mincha & Arvit: 19:00 מנחה וערבית:
Shacharit: 6:40, 8:30 שחרית:
Shabbat Parashat Acharei Mot (Isru Chag): שבת פ' אחרי מות (אסרו חג):
Candle Lighting: 18:57 הדלקת נרות:
Mincha & Kabbalat Shabbat: 19:00 מנחה וקבלת שבת:
Shacharit: 6:45, 8:30 שחרית:
Mincha: 18:00 מנחה:
Arvit Motzei Shabbat: 19:56 ערבית מוצאי שבת:

Shiurim:
 • On the seventh day of Pesach (Friday), there will be a shiur between Mincha and Arvit, given by Rav Ben Tsion Greenberger.
 • Limmud Horim Viyladim - 1st and 7th day of chag and Shabbat P. Acharei Mot, 40 minutes before mincha.

 • Learning Programme during Chol Hamoed
  During Chol Hamoed there will be a daily learning prorgramme in the shul after the 8:10 minyan.
  After the tefilla, there will be time to learn followed by a 30-minute shiur at 10:00.
  The programme is suitable for men and women of all ages.
  We look forward to seeing as many of you participating as possible.
  (Light refreshements will be provided after tefilla.)
שיעורים מיוחדים:
 • בשביעי של פסח (יום ו'), יהיה שיעור בין מנחה לערבית מפי הרב בן ציון גרינברגר.

 • לימוד הורים וילדים - יום ראשון ושביעי של החג ושבת פ' אחרי מות, 40 דקות לפני מנחה.

 • תוכנית לימוד בחול המועד
  במשך חול המועד (ימים ראשון-חמישי) יתקיים לימוד יומי בבית הכנסת ''אהבת ציון'' לאחר המניין של 8:10.
  לאחר התפילה יהיה זמן ללימוד עצמי ובשעה 10:00 שיעור באורך חצי שעה (מעביר נשתנה). 
  מיועד לגברים ונשים בכל הגילאים.
  כמובן שנשמח לראות כמה שיותר משתתפים!
  (כיבוד קל יוגש לאחר התפילה.)

Chessed representative:
Nikki Basserabie - 058-778-3309
נציגת חסד:
ניקי בסרבי - 058-778-3309
Upcoming Birthdays
Mazal Tov to:
Zimrat Bodenheimer (10)
Noam Derovan (7)
Chaim Block (6)
Rikki Tuchman (11)
Noam Tucker (12)

ימי הולדת:
מזל טוב ל:
זמרת בודנהיימר (10)
נועם דירובן (7)
חיים בלוק (6)
ריקי טוכמן (11)
נועם טוקר (12)