אחריות על הקידושים - Kiddush Responsibilities

This year we baruch Hashem have 12 smachot that I currently know of. I need to share the responsibilities of the Kiddushim with members of the Kehillah. The responsibilities include:
  • Friday set up
  • Shabbat set up and clear
  • Motzei Shabbat clean up

 

The detailed list of duties is attached below, as are the guidelines for each specific job. If you cannot do your specific job or you have a problem with the date, please switch with someone else and notify me of the change.

I have written the names of the women from each family; however men are more than welcome. Please take your responsibilities seriously and remember that you are setting up a Kiddush for someone else's Simcha.

 
Thank you,

Gabrielle Hodes

השנה נתברכנו ב 12 שמחות, לפחות אלו שמוכרות לי כרגע. אני צריכה לחלוק את האחריות על הקידושים עם יתר חברי הקהילה.
האחריות כוללת:
 
 
o סידור והכנה ביום שישי
o סידור, הכנה ונקיון בשבת
o נקיון במוצ"ש
 
למטה רצ"ב רשימה בה תוכלו למצוא את סידור העבודה, וההנחיות לביצוע כל תפקיד. אם לא תוכלנה לבצע את התפקיד הספציפי שהוטל עליכן, או יש לכן בעיה עם תאריך מסויים, נא להחליף עם אישה אחרת והודענה לי על ההחלפה.כתבתי שמות של נשים מכל משפחה אך הגברים מוזמנים גם, כמובן. נא לקחת את האחריות שלכן ברצינות הראוייה, זכורנה שאתן עורכות את הקידוש עבור שמחה של משפחה אחרת.
 
תודה,
גבריאלה הודס