top of page

למה 4 כוסות חשובים כל כך? הגדה בדקה #2

1. בליל הסדר , הקידוש לא עומד בפני עצמו; הוא בעצם הכוס הראשונה מתוך ארבע כוסות.


2. לכן בניגוד לכל ליל שבת ויום טוב בהם רק המקדש חייב לשתות מהכוס, בליל הסדר *כל אדם חייב לשתות* מ"כוס הקידוש" באופן אישי, כיוון שזו הכוס הראשונה מתוץ ארבע כוסות.


3. יותר מזה:

המשנה אומרת (פסחים י, א) ש"אפילו עני שבישראל…לא יפחתו לו מארבעה כוסות של יין…". כלומר: משקיעים כסף של קופת הצדקה לטובת אספקת יין לארבע כוסות!

למה המצווה הזו כל כך חשובה?


4. *ר' דוד אבודרהם*, מגדולי הראשונים מפרשי הסידור, התשובה היא די פשוטה:

ארבע הכוסות הן הבסיס *למבנה של ההגדה ובעצם של ליל הסדר כולו*, וכך הוא כותב (ציטוט):

הכוס הראשון - אומר עליו קידוש היום,

והכוס השני - קורא עליו ההגדה עד גאל ישראל,

והכוס השלישי - מברך עליו ברכת המזון,

והכוס הרביעי - גומר עליו את ההלל.


5. בלשונו של *הרב יששכר יעקובסון* בספרו הנפלא *נתיב בינה* (חלק ד, עמ' 61):

"אבודרהם הורה לנו את *ארבע הכוסות כשלד למבנה חגיגת ליל הסדר*, המורכב מארבעה חלקים עיקריים, ואלה הם:

א) קידוש...

ב) קיום מצוות "והגדת לבנך", היינו ההגדה…ומסיימת בברכת הגאולה.

ג) סעודת החג, המסתיימת בברכת המזון על הכוס.

ד) …גמר ההלל, הנובע ממצוות ההגדה, ולכן ברכת השיר ("נשמת כל חי") מסיימת את החגיגה.


6. על בסיס ההבנה הזו של מצוות ארבע הכוסות מחדש רבי אברהם דאנציג, בעל ה"חיי אדם" (כלל קל סע' יב) חידוש נפלא, וטוען:

כיוון שנשים חייבות במצוות ארבע כוסות, שכן "אף הן היו באותו הנס", ממילא ברור שהן חייבות גם כן בכל ה"אמירות" של ליל הסדר, קרי: קריאת ההגדה והלל.

כיוון שארבע הכוסות הן הבסיס למבנה ההגדה, אין טעם לשתות אותן בלי לומר את ההגדה וההלל!!!


4 views0 comments

Recent Posts

See All

"בַּעֲבוּר זֶה עָשָׂה יְיָ לִי": איך זה עונה על השאלה "מָה הָעֲבֹדָה הַזֹּאת לָכֶם?" - הגדה בדקה #18

1. את המילה "בעבור" ניתן להבין בשני אופנים: "בזכות זה" – זוהי הסיבה שיצאנו, או "בשביל זה" – זוהי המטרה לשמה יצאנו. 2. לפי האפשרות הראשונה נגאלנו ממצרים "בעבור זה" – היינו, בזכות קיום המצוות בליל הסדר

יכול להיות שהבן הרשע בכלל לא רשע, והמענה לשאלתו הרבה יותר נינוחה ממה שמקובל לחשוב - הגדה בדקה #16

1. בפשטות, שאלת הבן הרשע נראית מתריסה: "מָה הָעֲבֹדָה הַזֹּאת לָכֶם? לָכֶם - וְלֹא לוֹ." הוא לא מעוניין בכלום. הוא אפילו "כופר בעיקר"! 2. התשובה, כמו כן, נראית באופן ראשוני כתגובה טבעית לגישה המתריסה,

Comentarios


bottom of page