top of page

"מִצְוָה עָלֵינוּ לְסַפֵּר בִּיצִיאַת מִצְרַיִם" - למה סיפור ולא הגדה? הגדה בדקה #10

1. התורה מצווה אותנו: "*והגדת* לבנך", אך בהגדה של פסח חז"ל מנסחים את המצווה באופן אחר: "מצוה עלינו *לספר* ביציאת מצרים"; "וכל המרבה *לספר* ביציאת מצרים – הרי זה משובח".


2. כך גם *הרמב"ם* (חו"מ ז, א): "מצות עשה של תורה *לספר* בנסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל חמשה עשר בניסן…אפילו חכמים גדולים חייבים *לספר* ביציאת מצרים…."


מה ההבדל בין הגדה לסיפור?


3. *הבדל ראשון*:

"*הגדה*" פירושה *הצגת דברים באופן מוחשי* נראה לעין: "פסח מצה ומרור…ודברים האלו כולן הן הנקראין הגדה" (רמב"ם, שם הל' ה.

*"הגדה" היא פעולה טכנית*.


4. *"סיפור"* כולל *תיאור עשיר בעל פה* שמוסיף נופך עכשווי וחווייתי, משל הדברים קורים עכשיו ממש. זה *משהו חי ונושם*.


5. *הבדל שני*:

*הרב ראובן מרגליות* (בפירושו להגדה) מבחין בין *המטרות השונות* של "הגדה" לעומת "סיפור":

*מטרת ההגדה היא להעביר מידע*, לחדש ולהחכים, בעוד *הסיפור* מתייחס *לעובדות שכבר ידועות*.


6. במלים אחרות: המטרה של סיפור היא לא ללמד משהו חדש, אלא *לחוות, להעביר את הרגש, להלהיב* ולהרגיש חלק בלתי נפרד ממה שעבר על בני עמנו לפני שנות דור ושהסיפור שלהם הוא בעצם *הסיפור של כולנו*.


7. *הסיפור מעצב את התודעה האישית והלאומית שלנו*, יוצר את הנרטיב שעובר מדור לדור. באמצעות הסיפור כל אחד רואה את עצמו "כאילו הוא יצא ממצרים".


1 view0 comments

Recent Posts

See All

"בַּעֲבוּר זֶה עָשָׂה יְיָ לִי": איך זה עונה על השאלה "מָה הָעֲבֹדָה הַזֹּאת לָכֶם?" - הגדה בדקה #18

1. את המילה "בעבור" ניתן להבין בשני אופנים: "בזכות זה" – זוהי הסיבה שיצאנו, או "בשביל זה" – זוהי המטרה לשמה יצאנו. 2. לפי האפשרות הראשונה נגאלנו ממצרים "בעבור זה" – היינו, בזכות קיום המצוות בליל הסדר

יכול להיות שהבן הרשע בכלל לא רשע, והמענה לשאלתו הרבה יותר נינוחה ממה שמקובל לחשוב - הגדה בדקה #16

1. בפשטות, שאלת הבן הרשע נראית מתריסה: "מָה הָעֲבֹדָה הַזֹּאת לָכֶם? לָכֶם - וְלֹא לוֹ." הוא לא מעוניין בכלום. הוא אפילו "כופר בעיקר"! 2. התשובה, כמו כן, נראית באופן ראשוני כתגובה טבעית לגישה המתריסה,

Commenti


bottom of page