דמי חברות-ימים נוראים ומקומות ישיבה 5782

הוראות כלליות:

דמי החבר השנה אינם כוללים מושבים לימים הנוראים

מקומות יוקצו לחברים ולאורחיהם על פי לוח  עדיפות - כדי להימנע מאכזבה, אנא הקפד להירשם ולשלם במלואו עבור חברות KAT 5782.

שימו לב, לא ניתן להקצות או לאשר מקומות עד לקבלת תשלום החברות שלכם.