top of page

קרן צדקה קהילתי

קהילת אהבת ציון היא קהילה חמה הפותחת את שעריה לכל רמת בית שמש. מתנהל אצלינו גמ"ח מזה שלוש שנים, שבו אנו משתדלים לעזור למשפחות שקשורות לקהילה שלנו, לאנשים קשי- יום שדואגים כיצד "יגמרו את החודש", שדואגים איך ידם תשיג לשלם חובותיהם כדי שיוכלו להישאר בבתיהם ובו בזמן יצליחו לשים אוכל על השולחן ושילדיהם לא ירגישו במצוקתם.

 

בימים אלו יש לנו כמה מקרים ממש דחופים ואין לנו מספיק כסף לתת את המענה הדרוש.

 

ברצוננו להזכירכם שישנם חברים בקהילה שלנו שזקוקים לעזרה ובידנו לעזור להם.

 

אנחנו לא צריכים לחכות לימים הפופלארים לנתינת צדקה, הימים הנוראים, חג פורים וחג הפסח.

 

אנחנו יכולים לשנות את מצבם היום

 

כל חלוקת כספים מהגמ"ח היא באישור הרב מנחם קופרמן.

 

נא לרשום צ'קים לפקודת "קהילת אהבת ציון". עבור כל התרומות תונפקנה קבלות המזכות בזיכוי מס בהתאם לפקודת מס הכנסה סעיף 46א'.

 

אפשר לפנות אלינו בכל שאלה.

 

גדעון וויס

0542160084

 

צבי ספרבר

0528741977

tzvisperber@gmail.com

bottom of page